Български English
 

"Документация за избор на изпълнител по договор

  BG-RRP-3.004-1500-C01"

 

 

Във връзка с изпълнение на договор за финансиране по Проект за икономическа трансформация към националния план

за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.004-1500-C01 " Технологична модернизация в предпричтието " публикуваме.

Документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" с предмет:

Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на Вертикална триосна фрезова машина с CNC - 1бр.

Документация: